UCHWAŁY WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W KADENCJI 2016-2020

Z treścią uchwał można zapoznać się po kliknięciu w nazwę dokumentu.

 

X. Uchwały Zarządu WZPN z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr I/11/2017
w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu uzyskania patronatu Wlkp. ZPN nad turniejami piłki nożnej. (załącznik 1 - regulamin)


Uchwała nr I/10/2017

w sprawie: przyjęcia preliminarza finansowego na rok 2017.


Uchwała nr I/9/2017
w sprawie:
 zmiany adresu siedziby Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.


Uchwała nr I/8/2017

w sprawie: powołania składów osobowych Komisji.


Uchwała nr I/7/2017
w sprawie: 
wyboru przewodniczącego Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.


Uchwała nr I/6/2017
w sprawie:
wyboru przewodniczącego Komisji ds. Etyki i Fair Play.


Uchwała nr I/5/2017
w sprawie: 
wyboru przewodniczącego Komisji Medycznej.


Uchwała nr I/4/2017
w sprawie:
 zmiany Przewodniczącego Rady Trenerów.


Uchwała nr I/3/2017
w sprawie: 
zmiany Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Licencji Trenerskich.


Uchwała nr I/2/2017
w sprawie:
 zmian osobowych w Wydziale Dyscypliny.


Uchwała nr I/1/2017
w sprawie: 
przyjęcia nowych członków do Wielkopolskiego ZPN.

 

IX. Uchwały Zarządu WZPN z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uchwała nr V/54/2016
w sprawie:
utworzenia związkowych adresów e-mail dla klubów.


Uchwała nr V/53/2016
w sprawie:
powołania zespołu ds. opiniowania obiektów.


Uchwała nr V/52/2016
w sprawie:
powołania grupy projektowej ds. sędziowskich.


Uchwała nr V/51/2016
w sprawie:
wysokości składki członkowskiej na rok 2017.


Uchwała nr V/50/2016
w sprawie:
zatwierdzenia przyznanych odznaczeń Wielkopolskiego ZPN.
(załącznik 1 - regulamin)


Uchwała nr V/49/2016
w sprawie:
zmian osobowych w Komisji Licencji.


Uchwała nr V/48/2016
w sprawie:
ustalenia okresu przechowywania dokumentów w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej.


Uchwała nr V/47/2016
w sprawie:
przyjęcia nowych członków do Wielkopolskiego ZPN.

 

VIII. Uchwały Zarządu WZPN z dnia 17 listopada 2016 r.

Uchwała nr IV/46/2016
w sprawie:
uchylenia obowiązywnia Regulaminu Wynagrodzeń pracowników biura Wielkopolskiego ZPN.


Uchwała nr IV/45/2016
w sprawie:
zmian w Regulaminie Wydziału Gier i Ewidencji. (załącznik 1 - regulamin)


Uchwała nr IV/44/2016
w sprawie:
zmian osobowych w Wydziałach.


Uchwała nr IV/43/2016
w sprawie:
zatwierdzenia regulaminów.
(załącznik 1 - regulamin)
(załącznik 2 - regulamin)
(załącznik 3 - regulamin)
(załącznik 4 - regulamin)


Uchwała nr IV/42/2016
w sprawie:
zatwierdzenia składu osobowego Rady Trenerów.


Uchwała nr IV/41/2016
w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu pracy Kolegium Sędziów, Obserwatorów oraz spadków i awansów sędziów IV liga.
(załącznik 1 - regulamin)
(załącznik 2 - regulamin)
(załącznik 3 - zasady)


Uchwała nr IV/40/2016
w sprawie:
zatwierdzenia uchwał Komisji ds. Nagłych Wlkp. ZPN.
(załącznik 1 - uchwała nr 4 Komisji ds. Nagłych)
(załącznik 2 - uchwała nr 5 Komisji ds. Nagłych)

(załącznik 3 - uchwała nr 6 Komisji ds. Nagłych)
(załącznik 4 - uchwała nr 7 Komisji ds. Nagłych)
(załącznik 5 - uchwała nr 8 Komisji ds. Nagłych)

 

VII. Uchwały Komisji ds. Nagłych WZPN z dnia 4 listopada 2016 r.

Uchwała nr 8/2016
w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o mistrzostwo II PLF.


Uchwała nr 7/2016
w sprawie:
przyjęcia nowych członków do Wielkopolskiego ZPN.

 

VI. Uchwały Komisji ds. Nagłych WZPN z dnia 12 października 2016 r.

Uchwała nr 6/2016
w sprawie:
ustalenia zasad spadku i awansu sędziów klasy okręgowej, klasy A i B. (załącznik - zasady)


Uchwała nr 5/2016
w sprawie:
uzupełnienia składu sędziów klasy "A".


Uchwała nr 4/2016
w sprawie:
uzupełnienia składu sędziów klasy okręgowej.

 

V. Uchwały Zarządu WZPN z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała nr III/39/2016
w sprawie:
przywrócenia sędziów.


Uchwała nr III/38/2016
w sprawie:
zmian w Kolegium Sędziów.


Uchwała nr III/37/2016
w sprawie:
siedziby Wydziału Piłkarstwa Kobiecego.


Uchwała nr III/36/2016
w sprawie:
nadania regulaminów. (załącznik 1 - regulamin) (załącznik 2 - regulamin)


Uchwała nr III/35/2016
w sprawie: 
powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów. (załącznik - regulamin)


Uchwała nr III/34/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji.


Uchwała nr III/33/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji.


Uchwała nr III/32/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji.


Uchwała nr III/31/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów. (załącznik - regulamin)


Uchwała nr III/30/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji.


Uchwała nr III/29/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji.


Uchwała nr III/28/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów. (załącznik - regulamin)


Uchwała nr III/27/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji.


Uchwała nr III/26/2016
w sprawie:
powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz regulaminów. (załącznik - regulamin)


Uchwała nr III/25/2016
w sprawie:
wyboru przewodniczących komisji i wydziałów.


Uchwała nr III/24/2016
w sprawie:
wyboru przewodniczących komisji i wydziałów.


Uchwała nr III/23/2016
w sprawie: wyboru przewodniczących komisji i wydziałów.


Uchwała nr III/22/2016
w sprawie:
wyboru przewodniczących komisji i wydziałów.


Uchwała nr III/21/2016
w sprawie:
udzielenia poparcia kandydatom do władz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

IV. Uchwały Zarządu WZPN z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr II/20/2016
w sprawie:
zobowiązania członków Prezydium Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN.


Uchwała nr II/19/2016
w sprawie:
udzielenia poparcia.


Uchwała nr II/18/2016
w sprawie:
zobowiązania klubów.


Uchwała nr II/17/2016
w sprawie:
powołania Pełnomocnika Prezesa.


Uchwała nr II/16/2016
w sprawie:
zmian w regulaminie rozgrywek.


Uchwała nr II/15/2016
w sprawie:
zatwierdzenia listy delegatów na sezon 2016/17.


Uchwała nr II/14/2016
w sprawie:
regulaminu nadawania uprawnień Delegata Meczowego Wlkp. ZPN w Poznaniu.


Uchwała nr II/13/2016
w sprawie:
zatwierdzenia uchwał komisji ds. nagłych Wlkp. ZPN.


Uchwała nr II/12/2016
w sprawie:
upoważnienia Wydziału Dyscypliny Wlkp. ZPN.


Uchwała nr II/11/2016
w sprawie: powołania składów osobowych wydziałów i komisji.


Uchwała nr II/10/2016
w sprawie: 
wyboru przewodniczących wydziałów, komisji.


Uchwała nr II/9/2016
w sprawie:
zmian w schemacie organizacyjnym Wlkp. ZPN. (załącznik - schemat organizacyjny)

 

III. Uchwały Komisji ds. Nagłych WZPN z dni 22-25 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr 3/2016 Komisji ds. Nagłych WZPN z 25 sierpnia
w sprawie:
powołania składu Prezydium Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN.


Uchwała nr 2/2016 Komisji ds. Nagłych WZPN z 23 sierpnia
w sprawie:
odwołania składu Prezydium Kolegium Sędziów Wlkp. ZPN.


Uchwała nr 1/2016 Komisji ds. Nagłych WZPN z 22 sierpnia
w sprawie: odwołania i powołania Przewodniczącego Kolegium Sędziów

 

II. Uchwały Zarządu WZPN z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr I/8/2016
w sprawie: upoważnienia Prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.


Uchwała nr I/7/2016
w sprawie:
zmian w regulaminie rozgrywek.


Uchwała nr I/6/2016
w sprawie:
przyjęcia nowych członków.


Uchwała nr I/5/2016
w sprawie:
zatwierdzenia uchwał komisji ds. nagłych Wlkp. ZPN.


Uchwała nr I/4/2016
w sprawie:
powołania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.


Uchwała nr I/3/2016
w sprawie: wyborów przewodniczących wydziałów/komisji.


Uchwała nr I/2/2016
w sprawie: 
wyboru wiceprezesów Zarządu Wlkp. ZPN.


Uchwała nr I/1/2016
w sprawie: przyjęcia schematu organizacyjnego Wlkp. ZPN. (załącznik - schemat organizacyjny)


 

I. Uchwały wyborcze Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów WZPN

Uchwała nr 5/2016
w sprawie:
wyboru Prezesa Zarządu Wlkp. ZPN.


Uchwała nr 6/2016
w sprawie:
wyboru członków Zarządu Wlkp. ZPN.


Uchwała nr 7/2016
w sprawie:
wyboru członków Komisji Rewizyjnej.


Uchwała nr 8/2016
w sprawie:
wyboru członków Sądu Koleżeńskiego.


Uchwała nr 9/2016
w sprawie: wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN.


Uchwała nr 10/2016

w sprawie: wyboru zastępcy delegata na Walne Zgromadzenie PZPN.

 

 

Sprawdź uchwały z lat 2012-2016